Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Nejprodávanější
GA809i GA809i
186,6 Kč
CT0109 CT0109
161,2 Kč
CL709i CS/SE CL709i CS/SE
210,8 Kč
LR2105DG LR2105DG
163,4 Kč
LG2205.5 LG2205.5
139,2 Kč
LR3215.5-WFL LR3215.5-WFL
558,9 Kč
BR0620 BR0620
242,3 Kč
LR2205 LR2205
278,3 Kč
LG5205.5 LG5205.5
163,4 Kč
SP0408 SP0408
123,4 Kč
 
Doporučené
LC403.5 LC403.5
141,6 Kč
 

Amalgámová technologie

Vážíme si přírody a chráníme ji. Proto MEGAMAN® používá pouze amalgám, slitinu rtuti v pevném skupenství, ve všech úsporných zářivkách. Cílem je minimalizace dopadu na životní prostředí ve všech fázích životnosti kompaktních zářivek.


Úsporné zářivky MEGAMAN® neobsahují tekutou rtuť

MEGAMAN® využívá amalgámovou technologii od ledna 2008. Veškeré zářivky jsou od tohoto data BEZ tekuté rtuti. Chráníme tímto nejenom naše pracovníky v průběhu výroby a přepravy, ale také spotřebitele během používání výrobků MEGAMAN.

Co je amalgám

Amalgám je slitina rtuti kombinovaná s dalšími kovy. Je to stabilní forma při pokojové teplotě. Jedná se o šetrnější a bezpečnejší alternativu tekuté rtuti, protože neunikají rtuťové výpary dokud není okolní teplota přes 100°C při běžném tlaku.

Proč je amalgám šetrnější k životnímu prostředí

Při pokojové teplotě je rtuť obsažená v amalgámu vázaná ve slitině s kovem a nemůže tudíž uniknout ani při poškození zářivky. Amalgám neohrožuje zdraví a neznečišťuje životní prostředí. Používání amalgámu vede k vyšší bezpečnosti při manipulaci se zářivkami. Navíc nedochází ke kontaminaci zeminy a vod, i když nejsou zářivky správně recyklovány.

Kompaktní zářivky MEGAMAN® obsahují méně rtuti

Pokrok v technologii umožnil moderním úsporným zářivkám dosahovat excelentní světelný výkon s amalgámem obsahujícím minimální množství rtuti (méně než 2mg). To je mnohem méně rtuti než např. v bateriích (5-25 mg) a teploměrech (500 mg).

Průměrně obsahují kompaktní zářivky MEGAMAN® méně než 2mg rtuti. To je hluboko pod 5mg limitem stanoveným EU. Např. MEGAMAN® GSU111i v 11 Wattech obsahují pouze 1.3mg rtuti.

Výzkum dále prokázal, že úsporné zářivky přispívají ke snížení obsahu rtuti v ovzduší tím, že snižují odběr elekřiny. Nejvíce rtuti je dle statistik US Environmental Protection Agency vypouštěno do ovzduší při spalování fosilních paliv v elektrárnách. Sedmdesát procent elektráren je uhelných. Tyto elektrárny emitují 10mg rtuti pro vyprodukování elektřiny na běh jedné klasické žárovky. Pro běh úsporné zářivky je produkováno 2.4mg rtuti za stejnou dobu. Jinak řečeno, kompaktní zářivky jsou zodpovědné za méně rtuti než běžné žárovky.

Rtuť v amalgámu může být recyklována a znovu použita

V pevném skupenství může být rtuť uvnitř amalgámu sbírána, recyklována a znovu použita. Jelikož amalgám neuvolňuje rtuť při pokojové teplotě, neohrožuje lidské zdraví a neznečišťuje prostředí.

O rtuti

Rtuť je považována za toxickou látku, která ohrožuje zdraví a poškozuje životní prostředí. Kompaktní zářivky ovšem pro svou funkci potřebují rtuťové výpary. V současnosti technologický pokrok umožnil dosahovat vysokých světelných výkonů za použití amalgámu. Tekutá rtuť je potenciálním nebezpečím v případě, že se zářivka rozbije. Amalgám z tohoto důvodu získává na popularitě při výrobě úsporných zářivek u zodpovědných výrobců.

Pozn.: http://www.ec.gc.ca/MERCURY/SM/EN/sm-mcp.cfm?SELECT=SM

Co se stane, když se úsporná zářivka rozbije

Je to bezpečné! I když se zářivka MEGAMAN® rozbije, neunikají do okolí ŽÁDNÉ nebezpečné látky, protože je použit amalgám místo tekuté rtuti.

Pokud se vaše zářivka MEGAMAN® rozbije, jednoduše ji ukliďte jako byste uklízeli rozbité sklo.

Opatrně smeťte rozbité sklo a vysajte všechny částečky a prášek. Uschovejte je na bezpečném místě, aby nedošlo k poranění od střepů.

Všechny části, včetně skleněné trubice, amalgámu, krytu a plstové části mohou být recyklovány. Doporučujeme odnést veškeré součástky do sběrného centra určeného pro recyklaci.